Benvinguts a l'hotel /

Haynes, Betsy.

Benvinguts a l'hotel / Betsy Haynes. - Barcelona : Molino, cop. 1997. - 126 p. ; 19 cm. - Esgarrifances ; 8 .

8427229089

63158


Contes de terror.